Regulamin sklepu 2017-12-18T10:54:07+00:00

§ 1

Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki działania sklepu internetowego www.beart.com.pl prowadzonego przez Igora Rostka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Be Art Igor Rostek, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 16/2, NIP 6263026448, REGON 367843613 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwanego dalej „Sklepem”. W dalszej części Regulaminu osoba zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym www.beart.com.pl nazywana jest „Klientem”.

 2. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

§ 2

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest Be Art Igor Rostek.

 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

 4. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym i do zmian w asortymencie.

§ 4

Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy założyć konto w Sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

 2. Aby założyć konto w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji.

 3. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić formularz zamówienia.

 7. Należy wybrać sposób dostawy oraz jeden z dostępnych sposobów płatności.

 8. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie Klientowi wiadomości elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sklepem a Klientem.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku niezwłocznie zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki pieniężne na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 5

Sposób dostawy

 1. List polecony priorytetowy

 2. Kurier

 3. Paczkomaty InPost

 4. Odbiór osobisty – w tym celu należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia szczegółów.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6

Formy płatności

 1. Przelew bankowym na konto Sklepu (przedpłata)

 2. Przez system Tpay i dostępne w nim sposoby zapłaty (m.in. blik, karta płatnicza, PayPal)

 3. Gotówka – w przypadku odbioru osobistego.

 4. Nie realizujemy dostawy za pobraniem.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki

 2. Sklep przystępuje do realizacja zamówienia w momencie zaksięgowania płatności na koncie.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni lub jest podany w opisie produktu. W szczególnych przypadkach (np. duże lub nietypowe zamówienie) termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 4. Na życzenie Klienta możliwa jest modyfikacja produktu. Wszelkie zmiany (np. kolor, rozmiar, kształt) są ustalane i wyceniane indywidualnie.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub rachunek.

§ 8

Zwrot towaru i anulowanie transakcji

 1. Klient (osoba fizyczna nabywająca towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy wysłać listem poleconym na adres Sklepu lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

 3. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie, nie może nosić śladów użytkowania.

 4. Sklep zwróci Klientowi cenę towaru oraz koszty dostawy towaru w terminie 14 dni od otrzymania produktu i oświadczenia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

 5. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.

§ 9

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianą Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176).

 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacji na piśmie. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.

 3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Brak informacji w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji.

 4. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca owe Koszty.

 6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

 7. Nie mogą być podstawą do reklamacji różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.), a także uszkodzenia mechaniczne (np., stłuczenie, zarysowanie).

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.