1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego beart.com.pl jest Be Art Igor Rostek.

2. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w określonym celu, jakim jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)
 • prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

4. Dane podane przez Ciebie w związku z zakupami w sklepie internetowym beart.com.pl będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość dochodzenia wobec nas roszczeń, związanych z umową sprzedaży zawartą w sklepie internetowym www.beart.com.pl;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

5. Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,

6. W celu realizacji zamówienia przekazujemy Twoje dane osobowe:

 • dostawcom przesyłek
 • dostawcy usług płatniczych Tpay

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym firmom dla celów marketingowych.

7. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Transfer danych w sklepie internetowym beart.com.pl odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL

8. Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego beart.com.pl na Twoim urządzeniu końcowym (smartfon, tablet, komputer) zapisywane są tzw. pliki cookies.

Pliki cookies używane są m.in. w celu uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika oraz zbierania danych statystycznych.

Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Korzystając ze sklepu internetowego beart.com.pl wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

Usunięcie plików cookies może powodować prezentowanie odmiennej treści sklepu internetowego beart.com.pl, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu.

9. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się ze sklepem internetowym beart.com.pl.

10. W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.