§ 1 Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki działania sklepu internetowego www.beart.com.pl
 2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Każde składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

Sprzedawca – Igor Rostek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Be Art Igor Rostek, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 16/2, NIP 6263026448, REGON 367843613 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.beart.com.pl
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres e-mail: be.art@onet.pl
2. Telefon: 533667746
3. Adres pocztowy: ul. Moniuszki 16/2 41-902 Bytom. Jest to także adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz do            wysłania reklamowanego towaru.
4. Nr rachunku bankowego: ING 98 1050 1230 1000 0092 4508 7722

 

§ 4 Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
- urządzenie z dostępem do Internetu
- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Ceny w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz do zmian w asortymencie.

   

§ 6 Składanie i realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy założyć Konto w Sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 5. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić formularz zamówienia.
 7. Należy wybrać sposób dostawy oraz jeden z dostępnych sposobów płatności.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 9. W momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o potwierdzeniu zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 10. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za towar są dokonywane na konto bankowe Sprzedawcy. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia innego terminu płatności.
 11. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w momencie zaksięgowania płatności na koncie.
 12. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni lub jest podany w opisie produktu. W szczególnych przypadkach (np. duże lub nietypowe zamówienie) termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Kupującym.
 13. Na czas oczekiwania przez Kupującego na zamówiony towar składają się: czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 14. Na życzenie Kupującego możliwa jest modyfikacja produktu. Wszelkie zmiany (np. kolor, rozmiar, kształt) są ustalane i wyceniane indywidualnie.
 15. Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku niezwłocznie zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki pieniężne na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Kupującego, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej, czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

  

§ 7 Sposób dostawy

 1. Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.
 2. W przypadku dokonania zakupów o wartości co najmniej 190 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy oraz z przyczyn leżących po stronie dostawcy.
 4. Dostępne są następujące formy dostawy:
  - Kurier
  - Punkty odbioru DPD Pickup
  - Paczkomaty InPost
  - Paczka w Ruchu
  - Odbiór osobisty – w tym celu należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia szczegółów.

  

§ 8 Formy płatności

 1. Sklep nie realizuje dostawy za pobraniem.
 2. Możliwe są następujące formy płatności:
  - Przelew bankowy na konto Sklepu (przedpłata)
  - Płatności online poprzez system Tpay i dostępne w nim sposoby zapłaty (m.in. blik, karta płatnicza)
  - Gotówka – w przypadku odbioru osobistego

  

§ 9 Zwrot towaru

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
 2. W tym terminie należy odesłać zwracany towar wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data wysyłki.
 3. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie, nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę towaru oraz koszty jego dostawy w terminie 14 dni od otrzymania towaru i oświadczenia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Kupujący.
 7. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.

  

§ 10 Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacji na piśmie. W zgłoszeniu Kupujący powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Brak informacji w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 4. W razie uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zaoferuje Kupującemu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru lub zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu.
 5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca owe koszty.
 6. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 7. Nie mogą być podstawą do reklamacji różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (proporcje, kolor itp.), a także uszkodzenia mechaniczne (np., stłuczenie, zarysowanie).

  

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Kupujących jest Be Art Igor Rostek.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności”

  

§ 12 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu należą do Sprzedawcy.
 2. W szczególności zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu.
 3. Kupujący, umieszczając na stronach Sklepu jakiekolwiek treści, np. w ramach dodawania opinii o produkcie, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści.

  

§ 13 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

  

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php lub unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.